• AED ingezet op tennisbaan
  • Op maandagochtend 17 augustus kreeg een al wat ouder tennislid een hartstilstand op de tennisbaan. Door het adequate optreden en handelen van 4 andere tennissers en het inzetten van de  AED is een mensenleven gered.  Na veel aandringen vanuit de afdeling tennis hangt de AED sinds februari op een ook overdag bereikbare  plaats, dus mogen we van geluk spreken dat we zo vasthoudend zijn gebleven met dit verzoek. Het bestuur van de afdeling tennis heeft de mannen, Dirk v.d. Wal, Gerard Verbeeten,  Evert Borst en Evert Krol met een kleine attentie bedankt voor hun manmoedige inzet. Onze dank is vele malen groter dan de attentie. Vanuit het SFG kregen de mannen ook een compliment voor de manier waarop zij hebben gehandeld. Met de betreffende persoon gaat het inmiddels de goede kant op. Een zeer bruikbare tip van Dirk v.d. Wal willen we je niet onthouden: Zorg dat je altijd in je tas of portemonnee een briefje hebt met een telefoonnummer van degene die gebeld moet worden in geval van nood. Van mensen met wie je sport weet je natuurlijk de naam, maar verdere gegevens heb je vaak niet. Dus goede tip!