• ALV digitaal op woensdag 19 mei 20.00 uur
 • Beste leden

  Ben je geïnterreseerd in de toekomstplannen van je club, meld je dan aan om deel te nemen aan de digitale ALV op woensdagavond 19 mei 20.00 uur via togbtennisinfo@gmail.com

  Op deze avond kan je meepraten/denken en je ideeën op tafel leggen, zo kunnen we meningen en commentaar achteraf voorkomen.

   

  Agenda ALV afdeling Tennis 19 mei 2021

  1                 Opening

  2                 Berichten van verhindering

  3                 Mededelingen/ binnengekomen stukken

  4                 Notulen ALV 14-10-2019

  5                 Jaarverslag secretaris

  6                 Financieel jaarverslag penningmeester

  7                 Bestuursverkiezing. Bestuursverkiezing. Tim Beverwijk (voorzitter) is aftredend en stelt zich herkiesbaar.

                     Pieter Noorlander (penningmeester) is aftredend en stelt zich herkiesbaar.

                     Vacature AZ (Algemene Zaken)

                    Kandidaten uit de vereniging, gesteund door 5 stemgerechtigde leden, kunnen zich tot 1 uur voor aanvang van                                          de vergadering melden bij de secretaris.

  8                 Rondvraag

  9                 Presentatie padel

  10               Sluiting