• Emmeren

    Op maandagavond van 19.00 tot 22.00 uur en woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur is het emmeren. Je kan deze dagen naar de baan komen zonder partner, je levert je tennispas in bij de emmerdienst die voor de indeling zorgt.

    Elke partij duurt 30 minuten en daarna volgt een nieuwe indeling.

    Emmeren op vrijdagavond vanaf 19.30 uuris nieuw, je kan alleen komen of met partner, ook kunnen teams van de interne competitie elkaar uitdagen om een wedstrijd te spelen. In dat laatste geval wel even een baan reserveren.

    Dit is ook voor nieuwe leden een leuke manier om kennis te maken met andere leden.
    Ballen worden beschikbaar gesteld door de vereniging.