• Nieuwe kantineprijzen vastgelegd

  • Het SV Bestuur heeft zoals ieder jaar de kantineprijzen opnieuw vastgesteld. Dit heeft voor een aantal producten tot een lichte verhoging van de prijs geleid. De reden hiervoor is dat de BTW verhoging nog niet was doorberekend in de prijzen, de inkoopprijs is gestegen van diverse producten of dat de club er helemaal niks aan overhield of zelf aan tekort kwam.

    Dat betekent onder andere dat de prijs van een glas bier van 1,70 naar 1,80 is verhoogd. Bij het vaststellen van de prijs van een glas bier bij introductie van het tapbier is deze bewust aan de lage kant gehouden, maar nu was een verhoging toch redelijk. Dat zou overigens ook met de prijs van een fles bier zijn gebeurd. De prijs voor een pitcher is ongewijzigd. De prijsverhoging van de wijn met €0,50 was ook nodig aangezien we goede wijn schenken en niet op kwaliteit willen inleveren. Bij het vaststellen van de prijzen zoekt het bestuur altijd naar een balans tussen een redelijke prijs voor de bezoekers van de kantine en een redelijke marge voor de club. De kantine blijft namelijk ook een belangrijke inkomstenbron voor de club.